KVK Online Uyum Yönetim Yazılımı

Giriş

Bize Ulaşın

 • 0 212 706 76 16
 • İstanbul | Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:6 D:22 34398 Maslak/İSTANBUL
 • [email protected]

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz,

Bu Aydınlatma Metni ile Şirketimize ait olan Comply&Work (http://complyandwork.com/) ve KVK Online (http://kvkonline.com/) markalarının internet sayfaları ile KVK Online Uyum Yönetim Yazılımı üzerinden toplanan kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz. Şirketimizin kişisel verilerin korunması ile ilgili kurumsal ilkeleri hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Şirketimizin internet sitelerinden bağlantı verilen diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politika belgeleri dikkatle incelenmelidir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

CW Eğitim Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca “C&W” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu veya KVKK) m. 3/1 (ı) bendine göre bu aydınlatma metninde yer verilen kişisel veriler için “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

C&W, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek, muhafazasını sağlamak ve mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, öncelikle KVK Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlenmektedir.

C&W, kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde işlenir.

VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI ve KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

İlgili Kişi

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Sayfa ziyaretçileri

Potansiyel ürün ve/veya hizmet alıcısı gerçek kişi esnaf ve tacirler

Ürün ve/veya hizmet alıcısı çalışanı ve yetkilisi

Kimlik

Ad, Soyad

İletişim

Telefon Numarası, e-posta

Müşteri İşlem

Müşteri Bilgisi, Kurum / İşyeri - Departman Bilgisi, Talep / Şikâyet Bilgisi, Ticari Elektronik İleti Gönderim Bilgileri, ETK Onay Bilgileri, Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz talebinize konu kişisel veriler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda yazılı olan kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Taleplerin Karşılanması: Kimlik, iletişim, müşteri işlem veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2 (c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ve KVK Kanunu m. 5/2 (f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonların alınması, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması, C&W ürün ve hizmetlerin bağlılığın arttırılması, hizmetlerin iyileştirilmesi, geriye dönük hizmet kalitesinin takibi, veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Sözleşme Süreçleri: Kimlik, iletişim, müşteri işlem, veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz; KVK Kanunu m. 5/2 (c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tekliflerin müşterilerimize iletilmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. C&W ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz öncelikle, iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması amacıyla işlenecektir.

 • Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz; KVK Kanunu m. 5/2 (a) hükmünde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve KVK Kanunu m. 5/2 (ç) hükmünde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebe dayalı olarak Kişisel Verileri Korunması Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak C&W’ün tabi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine gerektirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, taraflar arasındaki ticari ilişkinin güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilir.

 • Uyuşmazlıkların Çözümü: Kişisel verileriniz; KVK Kanunu m. 5/2 (e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ve yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla işlenir ve ilgili yasal merciler ile paylaşılabilir.

 • Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi: Şirketimiz; kimlik, iletişim, müşteri işlem veri kategorilerindeki kişisel verilerinizi; KVK Kanunu m. 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamındaki ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, anket, kampanya içerikli; doğum günü, milli ve dini bayram, yeni yıl vb. özel gün kutlama içerikli, ticari elektronik ileti gönderilmesi (SMS, e-posta, telefon ile arama vb.), e-bülten kayıtlarının alınması ve yine e-bülten üyeliği kapsamında ticari elektronik iletimi gönderimi yapılması, ticari elektronik ileti onay işlemlerinin yürütülmesi amaçlarla işleyebilir. Bununla birlikte belirtmek isteriz ki; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6/3. maddesi uyarınca tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Dolayısıyla, Şirketimizle kurumsal iletişim bilgilerinizi paylaşmanız halinde (işyerine veya işverene ait her türlü e-posta veya telefon numarası vb. iletişim bilgileri) onayınız olmaksızın belirtmiş olduğunuz iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilebilecektir. Ancak her halükârda, belirtilen Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca ret hakkını kullanmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi üç iş gününün sonunda durdurulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; Şirketimize ait Comply&Work ve KVK Online markalarının sunduğu ürün ve hizmetleri ve bu markaların internet sayfaları (http://complyandwork.com/ ile http://kvkonline.com/) üzerinden e-bülten formu, talep ve şikâyet, üyelik formları, elektronik iletişim ortamları, e-postalar, KVK Online Uyum Yönetim Yazılımı ve online analiz araçları vasıtasıyla toplanır. 

Tarafınıza sunulan bu aydınlatma metni, taleplerinizin karşılanması amacıyla Şirketimizin iletişim kanallarıyla toplanan kişisel verileriniz için hazırlanmıştır. Bununla birlikte; internet sitemizi ziyaretiniz ile işlenen çerezlere ilişkin detaylı bilgiye çerez aydınlatma metninden / Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri başta olmak üzere mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla kolluk kuvvetlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve bilgi talep eden yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve reklam, pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında tarafınızdan alınan izinlerin, telefon numarası veya e-posta adresi ve ticari elektronik ileti bilgilerinin İleti Yönetim Sistemi’ne kaydı gerekmektedir. Bu sebeple kişisel verileriniz kayıt işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarabiliriz. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak için https://iys.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 2. KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması ve sözleşme gereği hizmetlerimizin tarafınıza tahsisi, internet sitesi ve diğer online iletişim kanallarının kullanımı amaçlarıyla Şirketimizin hizmet sağlayıcıları olan pazarlama, bilgi teknolojileri tedarikçilerine, iş ortaklarına; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 3. KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak kişisel verileriniz; yasal bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ile mali müşavirlik / muhasebe firmalarına, bağımsız denetçilere, danışmanlara aktarılabilecektir.

 4. KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak kişisel verileriniz; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.

 5. KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanılması, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve saklanması, iş sürekliliğinin sağlanması, iletişim süreçlerinde gerekli yazılım ve platformların kullanımı, internet sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla ilgili yazılım ve online platformları Şirketimize sunan tedarikçilere; elektronik depolama, altyapı sunucu hizmetlerinin alınması, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurt içi tedarikçilere ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Şirketimiz’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu m. 13/2 gereğince yazılı veyaVeri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İletişim Bilgilerimiz:

CW Eğitim Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Maslak Mah. Beybi Giz Plaza No: 1 D: 22, 34398 Sarıyer/İstanbul

E-posta: [email protected]

Telefon: 0212 706 76 16

KEP: [email protected]